פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק
balance balance

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק
balance balance

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק
balance balance

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס POWER
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

HIIT
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

פילאטיס מכשירים – מסריק
-
מסריק

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

פילאטיס מכשירים – ילדי טהרן
-
ילדי טהרן
balance balance

פילאטיס מכשירים – בורוכוב
-
בורוכוב

ג׳אז פיוזן
-
קלעי | מתקדמים