FindYourBalance#

תהיו טובים
לגוף שלכם
הוא היחיד
שיש לכם

רוצים להתחיל משהו חדש?

מיני סדרות אימונים מיוחדות למתחילים – לטעימה של תחום חדש שעוד לא התאהבתם בו

פילאטיס למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

יוגה למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

היפ-הופ למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

תוכניות מנויים -שיעורי סטודיו

סניף בורוכוב

GOLD+

מנוי

2 אימונים בשבוע
+
אפשרות ל-2 אימונים נוספים*

מגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭ ‬‭+‬‭ ‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

370

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

330

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭,‬ ולאחריו‭ ‬עוד‭ ‬אימון‭ ‬נוסף ‭  | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע‭ ‬12‭ ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

GOLDGO

כרטיסייה

מגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭‭ ‬‭+‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

450

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים

דמי רישום חד פעמי 100 שח

תוכניות מנויים - פילאטיס מכשירים

סניף בורוכוב

PREMIUM1

מנוי

‭ ‬אימון‭ ‬1‭ ‬בשבוע

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

350

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

290

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUM2

מנוי

2‭ ‬ אימונים‭ ‬בשבוע

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

528

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

488

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUMGO

כרטיסייה

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

650

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים

דמי רישום חד פעמי 100 שח

תוכניות מנויים

סניף ילדי טהרן

PREMIUM1

מנוי

‭ ‬אימון‭ ‬1‭ ‬בשבוע

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

350

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

290

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUM2

מנוי

2‭ ‬אימונים‭ ‬בשבוע
‭+‬
אפשרות‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭*‬

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

528

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

488

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף ‭  | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע‭ ‬12‭ ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

PREMIUMGO

כרטיסייה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

650

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים, רישום‭ ‬לאימונים 12 שעות‭ ‬מראש

תוכניות למצטרפים חדשים

סניף ילדי טהרן

PREMIUM2+

מנוי

2 אימונים בשבוע
+
אפשרות לאימון נוסף*

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

388

₪ / מנוי חודשי
במקום ₪488

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬לחמישה חודשים

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭ | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע ‭ 12 ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

PREMIUMGO

כרטיסייה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

650

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים, רישום‭ ‬לאימונים 12 שעות‭ ‬מראש

מנוי חופשי רשתי

סניף בורוכוב וסניף ילדי טהרן

PLATINUMFree

מנוי

כניסה‭ ‬ללא‭ ‬הגבלה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים ומגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭ ‬‭+‬‭ ‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

645

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

595

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

*דמי רישום: 100₪ חד פעמי למצטרפים חדשים *כרטיסייה בתוקף לחודשיים *אורך שיעורים: CORE + MYZONE + ZUMBA + TRX – 45 דק', YOGA + MODERN DANCE + JAZZ + HIPHOP – 60-75 דק׳, PILATES – 55 דק׳, *ביטול אימון ללא חיוב אפשרי עד 12 שעות לפני מועד האימון, לאחר מכן יחויב ב- 30₪.

app

רישום לשיעורים בקלות

OUR APP

הורידו את האפליקציה של סטודיו בלאנס
ותוכלו להרשם לשיעורים באופן עצמאי, להתעדכן, להצטרף לרשימת המתנה ועוד

WhatsApp chat

כללי התנהלות למתאמנים בסטודיו:

חובת הרשמה מראש לכל השיעורים –
הורידו אפקליציה בשם "סטודיו באלנס" לטלפון שלכם.

הצהרה רפואית –
יש למלא באפליקציה תחת התפריט – "הצהרה רפואית" בכל יום לפני שמגיעים לסטודיו.

ריחוק חברתי –
שימרו מרחק שני מטר אחד מהשני במהלך האימון.
יש להסתובב עם מסכה בחללים הציבוריים. בזמן אימון ניתן להוריד את המסכה. בכל אולם יש עמדת המתנה מחוץ לסטודיו אנא הקפידו להיכנס למתחם הסטודיו אך ורק לאחר שהקבוצה שלפניכם יצאה במלואה, יש להגיע מינימום חמש דקות לפני השיעור.

שימוש בציוד ו/או במכשירים –
יש לנקות ידיים באלקוג'ל לפני הכניסה לסטודיו ובחומר חיטוי בסיום הפעילות.

שתייה –
להביא מהבית. כולם ללא יוצא מהכלל- יש להביא בקבוק מים אישי. בבקשה לא לשתות מהברזיה.

יוגה – השימוש במזרנים אישיים בלבד
פילאטיס מזרן – האימון עם מגבת אישית חובה.
שימוש בגומיות מכל סוג מחייב חיטוי בסיום הפעילות וניגוב.
HIIT – רצועת דופק אישית בלבד (למי שאין רצועה אישית – ניתן להתאמן ללא רצועת דופק).
פילאטיס מכשירים – יש לתרגל עם גרביים ולנקות את הרפורמר שעליו התאמנת בחומר החיטוי + מים וסבון.

תודה על שיתוף הפעולה

KEEP CALM & BALANCE ON