FindYourBalance#

תהיו טובים
לגוף שלכם
הוא היחיד
שיש לכם

רוצים להתחיל משהו חדש?

מיני סדרות אימונים מיוחדות למתחילים – לטעימה של תחום חדש שעוד לא התאהבתם בו

פילאטיס למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

יוגה למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

היפ-הופ למתחילים

מיני סדרה
195
  • שיעורים מותאמים למתחילים
  • למימוש בתקופה של 45 יום
4 שיעורים

בתוקף ל-45 יום *מוגבל לרכישה אחת של המוצר ללקוח

תוכניות מנויים -שיעורי סטודיו

סניף בורוכוב

GOLD+

מנוי

2 אימונים בשבוע
+
אפשרות ל-2 אימונים נוספים*

מגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭ ‬‭+‬‭ ‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

370

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

330

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭,‬ ולאחריו‭ ‬עוד‭ ‬אימון‭ ‬נוסף ‭  | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע‭ ‬12‭ ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

GOLDGO

כרטיסייה

מגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭‭ ‬‭+‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

450

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים

כרטיסייה במבצע

30%

הנחה

‭*‬ההטבה‭ ‬בתוקף‭ ‬למצטרפים‭ ‬חדשים‭ ‬או‭ ‬למנויים‭ ‬לשעבר‭ ‬שאינם‭ ‬פעילים‭ ‬3‭ ‬חודשים

תוכניות מנויים - פילאטיס מכשירים

סניף בורוכוב

PREMIUM1

מנוי

‭ ‬אימון‭ ‬1‭ ‬בשבוע

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

350

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

290

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUM2

מנוי

2‭ ‬ אימונים‭ ‬בשבוע

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

528

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

488

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUMGO

כרטיסייה

‭ ‬שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים

650

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים

כרטיסייה במבצע

30%

הנחה

‭*‬ההטבה‭ ‬בתוקף‭ ‬למצטרפים‭ ‬חדשים‭ ‬או‭ ‬למנויים‭ ‬לשעבר‭ ‬שאינם‭ ‬פעילים‭ ‬3‭ ‬חודשים

תוכניות מנויים

סניף ילדי טהרן

PREMIUM1

מנוי

‭ ‬אימון‭ ‬1‭ ‬בשבוע

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

350

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

290

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

PREMIUM2

מנוי

2‭ ‬אימונים‭ ‬בשבוע
‭+‬
אפשרות‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭*‬

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

528

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

488

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף ‭  | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע‭ ‬12‭ ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

PREMIUMGO

כרטיסייה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

650

₪ / ל- 8 שיעורים

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים, רישום‭ ‬לאימונים 12 שעות‭ ‬מראש

תוכניות למצטרפים חדשים

סניף ילדי טהרן

PREMIUM2+

מנוי

2 אימונים בשבוע
+
אפשרות לאימון נוסף*

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

388

₪ / מנוי חודשי
במקום ₪488

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬לחמישה חודשים

‭*‬לאחר‭ ‬השתתפות‭ ‬בשני‭ ‬אימונים‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬תיפתח‭ ‬בפניכם‭ ‬האופציה‭ ‬להרשם‭ ‬לאימון‭ ‬נוסף‭ | ‬רישום‭ ‬לאימונים‭ ‬מתבצע ‭ 12 ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬האימון

PREMIUMGO

כרטיסייה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים‭ ‬‭/‬‭ ‬
TRX‭ ‬‭/‬‭ ‬YOGA

388

₪ / ל- 8 שיעורים
במקום ₪650

כרטיסייה‭ ‬בתוקף‭ ‬לחודשיים, רישום‭ ‬לאימונים 12 שעות‭ ‬מראש

מנוי חופשי רשתי

סניף בורוכוב וסניף ילדי טהרן

PLATINUMFree

מנוי

כניסה‭ ‬ללא‭ ‬הגבלה

שיעורי‭ ‬פילאטיס‭ ‬מכשירים ומגוון‭ ‬שיעורי‭ ‬סטודיו‭ ‬קבוצתיים‭:‬
CORE‭ ‬‭+‬‭ ‬MYZONE‭ ‬‭+‬‭ ‬ZUMBA‭ ‬‭+‬‭ ‬PILATES‭ ‬‭+‬‭ ‬CLASICAL BALLET ‬‭+‬‭ ‬TRX‭ ‬‭+‬‭ ‬YOGA‭ ‬‭+‬‭ ‬HIIT‭ ‬‭+‬‭ ‬JAZZ‭ ‬‭+‬‭ ‬‭ ‬MODERN DANCE‭ ‬‭+‬‭ ‬HIPHOP

645

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬מאי ‭ ‬2020

595

₪ / מנוי חודשי

בהתחייבות‭ ‬ורישום‭ ‬עד‭ ‬נובמבר ‭ ‬2020

*דמי רישום: 100₪ חד פעמי למצטרפים חדשים *כרטיסייה בתוקף לחודשיים *אורך שיעורים: CORE + MYZONE + ZUMBA + TRX – 45 דק', YOGA + MODERN DANCE + JAZZ + HIPHOP – 60-75 דק׳, PILATES – 55 דק׳, *ביטול אימון ללא חיוב אפשרי עד 12 שעות לפני מועד האימון, לאחר מכן יחויב ב- 30₪.

app

רישום לשיעורים בקלות

OUR APP

הורידו את האפליקציה של סטודיו בלאנס
ותוכלו להרשם לשיעורים באופן עצמאי, להתעדכן, להצטרף לרשימת המתנה ועוד

WhatsApp chat