מערכת שיעורי פילאטיס מכשירים

ראשון

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

שני

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  ילדי טהרן

שלישי

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

רביעי

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

חמישי

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

שישי

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  ילדי טהרן

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

שבת

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  מסריק

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

 • -

  בורוכוב

מערכת שיעורי יוגה, פיטנס וריקוד

לנוחיותכם גם מערכת שיעורים להדפסה:

מסריק

פילאטיס מכשירים

בורוכוב

פילאטיס מכשירים

בורוכוב

שיעורי סטודיו קבוצתיים

ילדי טהרן

מערכת שיעורים